Atadira Itzuli-------Regreso a Portada

Nº 1, 50 M. MARIPOSA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1991
Nº 1, 50 M. MARIPOSA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1992
Nº 2, 50 M. MARIPOSA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1991
Nº 2, 50 M. MARIPOSA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1992
Nº 3, 100 M. MARIPOSA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1989
Nº 3, 100 M. MARIPOSA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1990
Nº 4, 100 M. MARIPOSA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1989
Nº 4, 100 M. MARIPOSA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1990
Nº 5, 100 M. ESPALDA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1991
Nº 5, 100 M. ESPALDA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1992
Nº 6, 100 M. ESPALDA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1991
Nº 6, 100 M. ESPALDA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1992
Nº 7, 100 M. ESPALDA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1989
Nº 7, 100 M. ESPALDA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1990
Nº 8, 100 M. ESPALDA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1989
Nº 8, 100 M. ESPALDA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1990
Nº 9, 100 M. BRAZA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1991
Nº 9, 100 M. BRAZA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1992
Nº 10, 100 M. BRAZA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1991
Nº 10, 100 M. BRAZA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1992
Nº 11, 100 M. BRAZA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1989
Nº 11, 100 M. BRAZA MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1990
Nº 12, 100 M. BRAZA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1989
Nº 12, 100 M. BRAZA FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1990
Nº 13, 100 M. LIBRE MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1991
Nº 13, 100 M. LIBRE MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1992
Nº 14, 100 M. LIBRE FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1991
Nº 14, 100 M. LIBRE FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1992
Nº 15, 100 M. LIBRE MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1989
Nº 15, 100 M. LIBRE MASC., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1990
Nº 16, 100 M. LIBRE FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1989
Nº 16, 100 M. LIBRE FEM., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat. Ao 1990
Nº 17, 8X50 M. ESTILOS MIXT., 19/05/01, 16.00 h., 25 m., Cr: M - Cat.
Atadira Itzuli-------Regreso a Portada