Atadira Itzuli-------Regreso a Portada

Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1989
Nº 2, 100 M. MARIPOSA FEM., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 2, 100 M. MARIPOSA FEM., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1989
Nº 2, 100 M. MARIPOSA FEM., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1990
Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1989
Nº 4, 100 M. ESPALDA FEM., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 4, 100 M. ESPALDA FEM., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1989
Nº 4, 100 M. ESPALDA FEM., 09/02/02, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1990
Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1989
Nº 6, 100 M. BRAZA FEM., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 6, 100 M. BRAZA FEM., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1989
Nº 6, 100 M. BRAZA FEM., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1990
Nº 7, 100 M. LIBRE MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 7, 100 M. LIBRE MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 7, 100 M. LIBRE MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 7, 100 M. LIBRE MASC., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1989
Nº 8, 100 M. LIBRE FEM., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 8, 100 M. LIBRE FEM., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1989
Nº 8, 100 M. LIBRE FEM., 09/02/02, 17.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1990
Atadira Itzuli-------Regreso a Portada