Atadira Itzuli-------Regreso a Portada

Nº 1, 100 M. LIBRE FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. BENJAMIN
Nº 2, 100 M. LIBRE MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. BENJAMIN
Nº 3, 200 M. LIBRE FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. BENJAMIN
Nº 4, 200 M. LIBRE MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. BENJAMIN
Nº 5, 200 M. ESPALDA FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1991
Nº 6, 50 M. MARIPOSA MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1992
Nº 7, 50 M. MARIPOSA FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1992
Nº 8, 100 M. MARIPOSA MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1991
Nº 8, 100 M. MARIPOSA MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 199
Nº 9, 100 M. MARIPOSA FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 199
Nº 9, 100 M. MARIPOSA FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1992
Nº 10, 100 M. EST.IND. MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1991
Nº 10, 100 M. EST.IND. MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1992
Nº 11, 100 M. EST.IND. FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1991
Nº 11, 100 M. EST.IND. FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1992
Nº 12, 200 M. EST.IND. MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1991
Nº 12, 200 M. EST.IND. MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1992
Nº 13, 200 M. EST.IND. FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1991
Nº 13, 200 M. EST.IND. FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. AÑO 1992
Nº 14, 4X100 M. ESPALDA MASC., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. Alevin
Nº 15, 4X100 M. ESPALDA FEM., 12/04/03, 25 m., Cr: M - Cat. Alevin
Atadira Itzuli-------Regreso a Portada