Atadira Itzuli-------Regreso a Portada

Nº 1, 50 M. MARIPOSA FEM., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1992
Nº 2, 50 M. MARIPOSA MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1992
Nº 3, 100 M. MARIPOSA MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1991
Nº 4, 100 M. ESPALDA FEM., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1992
Nº 5, 100 M. ESPALDA MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1992
Nº 6, 100 M. ESPALDA MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1991
Nº 7, 100 M. BRAZA FEM., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1992
Nº 8, 100 M. BRAZA MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 199
Nº 9, 100 M. BRAZA MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1991
Nº 10, 100 M. LIBRE FEM., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1992
Nº 11, 100 M. LIBRE MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1992
Nº 12, 100 M. LIBRE MASC., 07/06/03, 10.00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1991
Atadira Itzuli-------Regreso a Portada