Atadira Itzuli-------Regreso a Portada

Nº 2, 400 M. EST.IND. FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 3, 200 M. ESPALDA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 4, 200 M. ESPALDA FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 6, 100 M. BRAZA FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 7, 200 M. MARIPOSA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 8, 200 M. MARIPOSA FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 9, 100 M. LIBRE MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 10, 100 M. LIBRE FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 11, 400 M. LIBRE MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 12, 400 M. LIBRE FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 13, 100 M. ESPALDA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 14, 100 M. ESPALDA FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 15, 200 M. BRAZA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 16, 200 M. BRAZA FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 17, 100 M. MARIPOSA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 18, 100 M. MARIPOSA FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 19, 200 M. LIBRE MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 20, 200 M. LIBRE FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 21, 200 M. EST.IND. MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 22, 200 M. EST.IND. FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 23, 50 M. ESPALDA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 24, 50 M. ESPALDA FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 25, 50 M. BRAZA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 26, 50 M. BRAZA FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 27, 50 M. MARIPOSA MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 29, 50 M. LIBRE MASC., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Nº 30, 50 M. LIBRE FEM., 14/06/03, 09.30 h., 50 m., Cr: E - Cat. Absoluta
Atadira Itzuli-------Regreso a Portada