Atadira Itzuli-------Regreso a Portada

Nº 1, 100 M. EST.IND. MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 1, 100 M. EST.IND. MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 1, 100 M. EST.IND. MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 2, 100 M. EST.IND. FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 2, 100 M. EST.IND. FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 2, 100 M. EST.IND. FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 3, 200 M. ESPALDA MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 3, 200 M. ESPALDA MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 4, 200 M. ESPALDA FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 4, 200 M. ESPALDA FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 4, 200 M. ESPALDA FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 5, 100 M. MARIPOSA MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 5, 100 M. MARIPOSA MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 5, 100 M. MARIPOSA MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 6, 100 M. MARIPOSA FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 6, 100 M. MARIPOSA FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 6, 100 M. MARIPOSA FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 7, 50 M. BRAZA MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 7, 50 M. BRAZA MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 7, 50 M. BRAZA MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 8, 50 M. BRAZA FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 8, 50 M. BRAZA FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 8, 50 M. BRAZA FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 9, 400 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 9, 400 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 9, 400 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 10, 400 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 10, 400 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 10, 400 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 11, 4X50 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8586
Nº 12, 4X50 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8788
Nº 13, 4X50 M. ESTILOS MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8586
Nº 14, 4X50 M. ESTILOS FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8788
Nº 15, 200 M. BRAZA MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 15, 200 M. BRAZA MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 15, 200 M. BRAZA MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 16, 200 M. BRAZA FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 16, 200 M. BRAZA FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 17, 100 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 17, 100 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 17, 100 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 18, 100 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 18, 100 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 18, 100 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 19, 200 M. EST.IND. MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 19, 200 M. EST.IND. MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 19, 200 M. EST.IND. MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 20, 200 M. EST.IND. FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 20, 200 M. EST.IND. FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 20, 200 M. EST.IND. FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 21, 50 M. ESPALDA MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 21, 50 M. ESPALDA MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 21, 50 M. ESPALDA MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 22, 50 M. ESPALDA FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 22, 50 M. ESPALDA FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 22, 50 M. ESPALDA FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 23, 4X200 M. LIBRE MASC., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8586
Nº 24, 4X200 M. LIBRE FEM., 22/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8788
Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 26, 200 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 26, 200 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 26, 200 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 27, 100 M. ESPALDA MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 27, 100 M. ESPALDA MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 27, 100 M. ESPALDA MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 28, 100 M. ESPALDA FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 28, 100 M. ESPALDA FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 28, 100 M. ESPALDA FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 29, 400 M. EST.IND. MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 29, 400 M. EST.IND. MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 29, 400 M. EST.IND. MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 30, 400 M. EST.IND. FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 30, 400 M. EST.IND. FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 30, 400 M. EST.IND. FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 31, 50 M. MARIPOSA MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 31, 50 M. MARIPOSA MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 31, 50 M. MARIPOSA MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 32, 50 M. MARIPOSA FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 32, 50 M. MARIPOSA FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 32, 50 M. MARIPOSA FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 33, 4X100 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8586
Nº 34, 4X100 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8788
Nº 35, 50 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 35, 50 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 35, 50 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 36, 50 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 36, 50 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 36, 50 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 37, 200 M. MARIPOSA MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 37, 200 M. MARIPOSA MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 37, 200 M. MARIPOSA MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 38, 200 M. MARIPOSA FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 38, 200 M. MARIPOSA FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 38, 200 M. MARIPOSA FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 198
Nº 39, 100 M. BRAZA MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 39, 100 M. BRAZA MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - CAt. Ao 1985
Nº 39, 100 M. BRAZA MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 40, 100 M. BRAZA FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 40, 100 M. BRAZA FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 40, 100 M. BRAZA FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 41, 1500 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1983
Nº 41, 1500 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - CAt. Ao 1985
Nº 41, 1500 M. LIBRE MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1986
Nº 42, 800 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1985
Nº 42, 800 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1987
Nº 42, 800 M. LIBRE FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 1988
Nº 43, 4X100 M. ESTILOS MASC., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8586
Nº 44, 4X100 M. ESTILOS FEM., 23/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E - Cat. Ao 8788
Atadira Itzuli-------Regreso a Portada